Education as powerful weapon to change the world                                      ​- Nelson Mandela               

Participation in Diversity​​

REfugees and VOcational Training


Vluchtelingen en beroepsgerichte trainingen


In november 2016 zijn we het project "Refugees in vocational training - RevoT" gestart, gefinancierd door de Europese Unie onder Erasmus +, gericht op het verbeteren en uitbreiden van de activiteiten die worden ondernomen voor de integratie van vluchtelingen.


https://revot.jimdofree.com

Met centra voor volwasseneneducatie, universiteiten, aanbieders van beroepsonderwijs en onderwijs (VET) en NGO's afkomstig uit Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje hebben we een boekje gepubliceerd waarin de bestaande beroepsopleidingspraktijken worden geëvalueerd in het licht van de integratie van vluchtelingen m.b.t. arbeid in de partnerlanden.

Het boekje bevat beschrijvingen van relevante integratie-domeinen voor beroepsonderwijs en -opleiding, geïllustreerd door goede werkwijzen en innovatieve voorbeelden.


Er is een prezi-presentatie die een beknopt overzicht biedt van het project: https://prezi.com/view/PnZh5UbZVzMTXpKhlT4E


Meer informatie over het project op www.revot.jimdo.com


DOWNLOADS:

In November 2016 we started the project “Refugees in vocational Training – RevoT” funded by European Union under Erasmus+ aiming at improving and expanding the activities undertaken for integration of refugees. The partnership collaborating in this project is a heterogeneous group of institutions composed by adult educational centers, universities, providers of vocational and educational training (VET) and NGOs coming from Austria, Croatia, Germany, Greece, Italy, Netherlands and Spain. Because of the different backgrounds and context of work each partner brought a different approach and added value to the project.

As collective outcome we published a booklet that reviews existing vocational training practices in line with refugees’ job integration in the partners’ countries. The identified good practices were selected by the partnership since they are transferable under institutional and social preconditions, although they reflect specific, context related, strategies. This final outcome reflects the research findings of the two years deliberations, study visits and desk research of the RevoT partners. The booklet offers descriptions of relevant VET integration domains which are illustrated by good practice and innovative examples from the countries involved in reference to the relevant national legislative boundaries and context of integration as a whole.

PARTNERSHIP

Klik hier om te beginnen met bewerken. Het afbeelding-en-tekstblok is ideaal voor beschrijvingen van je bedrijf, producten of diensten. Dubbelklik op de rechter afbeelding om hem te wijzigen. Je kunt ook meer van deze blokken onder elkaar zetten om artikelen te beschrijven met afbeeldingen.