Education as powerful weapon to change the world                                      ​- Nelson Mandela               

Participation in Diversity​​

TRAILER

Educators of Cultural Competences for People Aged 50+

MOTIVATION MOVIE 

MM50+ is een project waarin we samenwerken met collega's van PROBENS uit Barcelona en van NAVICULA in Lodz.

We maken een film om ouderen te stimuleren te blijven leren en zo te participeren in de samenleving. Culturele en creatieve activiteiten, actief en passief zijn daarbij belangrijk. 

We zien en speken werkzoekende ouderen in Barcelona, Surinaamse ouderen in de hindoestaanse woongroep in Leeuwarden en Poolse ouderen van een computercursus en de kookgroep in Lodz. 

We spreken met de professioneel geschoolde begeleiders, de educatief werkers, over hun motivatie en hun betrokkenheid op deze doelgroep. 

We zien de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten.

Wat mensen beweegt om te blijven bewegen.


De 40 minuten durende film komt binnekort beschikbaar en is via PiD verkrijgbaar.

Educators of Cultural Competences for People Aged 50+

MOTIVATION MOVIE 

MM50+ is a project in which we work together with colleagues from Probens in Barcelona and NAVICULA in Lodz.

We are making a film to stimulate the elderly to keep learning and to participate in society. Cultural and creative activities, active and passive are important in this.

We see and play job-seeking elderly in Barcelona, Surinamese elderly in the Hindustani living group in Leeuwarden and Polish elderly from a computer course and the cooking group in Lodz.

We talk with the professionally trained supervisors, the educational workers, about their motivation and their involvement in this target group.

We see the differences, but especially the similarities.

What motivates people to keep moving.

The 40-minute film will be available in 2019 and is available through PiD.

THE MAKING OF MOTIVATION MOVIE