Education as powerful weapon to change the world                                      ​- Nelson Mandela               

Participation in Diversity​​

Diversity Capacities

In november 2018 zijn we het project "DivCap - Diversity capacities " gestart, gefinancierd door de Europese Unie onder Erasmus+.

DivCap richt zich erop educatieve organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen of verbeteren van hun diversiteitsbeleid

Diversity 

Capacities

In November 2018 we                                    started the project                                          "DivCap - Diversity                                  capacities", financed by                              the European Union                                      under Erasmus+.

DivCap aims to support                            educational organizations                              in developing or improving                             their diversity policy. ​

WERKEN EN LEREN IN VERSCHEIDENHEID BEVORDERT

DIVERSITEIT

Klik hier om een korte beschrijving toe te voegen

MEER INFORMATIE

Het Project "DiversityCapacities (DivCap)" heeft tot doel de inclusie en de diversiteit in de volwasseneneducatie te ondersteunen en te bevorderen. We streven naar een totaalaanpak waarbij het educatief centrum als geheel wordt betrokken, en niet alleen het leslokaal. Het project werkt met een integrale aanpak om diversiteitsmanagement te ontwikkelen en te implementeren in organisaties voor volwasseneneducatie, gericht op alle niveaus in de organisatie en om dit tegelijkertijd in de praktijk te controleren en te testen in samenw​erking met collega-organisaties.

We hebben het voornemen om ondersteunende structuren te ontwikkelen voor een verandermanagement in instellingen voor volwassenenedu​catie, zodat ze succesvol kunnen omgaan met diversiteit in hun instelling, personeel, opleiders en hun lerenden.

Doel = Aim

The Project “Div​ersityCapacities (DivCap)” aims to support and promote inclusion and diversity in adult education.                          We aim for a comprehensive approach which involves the adult education centre as a whole, not only the classroom setting.            The project is working with an integral approach to develop and im​plement diversity management in adult education                organizations focusing on all levels in the organizations and in checking and testing this simultaneously in practice in the collaboration with colleague organis​ations.

We plan to develop supporting structures for a change-management in adult education institutions for enabling them to successfully deal with diversity in their institution, staff, trainers and learners.

Het DivCap-proces

  • Waarom is het belangrijk om achter het diversiteitsbeleid van de organisatie te staan?
  • Hoe is het diversiteitsbeleid verankerd in de organisatie?
  • Vragenlijst voor educatieve instellingen
  • Wat kunnen mensen op verschillende posities binnen de organisatie u vertellen over uw organisatie?
  • Hoe diversiteitsbeleid op de agenda te krijgen?
  • In welk stadium bevindt uw instelling zich nu?
  • Hoe kiest u de best passende veranderaanpak?
  • Hoe aanbevelingen te formuleren?
  • Een actieplan opstellen

TOOLS

vragenlijst/Questionnaire  - Desk research - Casestudies - 7 Stages model -Colour print model for change - Workshops - Aanbevelingen/Recommendations  - Plan of action - Pilots - Evaluation - Lessons learned - Guidelines for  education staff, adminstrative staff and management


PARTNERSHIP