Participation in Diversity - Education as powerful weapon to change the world -Nelson Mandela

L2L4AR - leren leren
Learn for Learn for Adults Return

Leren leren is één van de acht sleutelcompetenties gedefinieerd in het Europese Framework of Key Competencies in 2006. 

PiD biedt "leren leren"-cursussen voor migrantenjongeren tussen 16-25 jaar, een goede opstap voor het volgen van een beroepsopleiding. Meer lezen …..

L2L4AR was een Grundtvig Learning Partnership ProjectPilot met migrnatenjongeren 
in Arnhem
                                                                                                                                                                    Projectbijeenkomst in Vilnius

REfugees and VOcational T
raining
Vluchtelingen en beroepsgerichte trainingen

In november 2016 zijn we het project "Refugees in vocational training - RevoT" gestart, gefinancierd door de Europese Unie onder Erasmus+. 
ReVoT richt zich op het verbeteren en uitbreiden van de activiteiten die worden ondernomen voor de integratie van vluchtelingen. 

PiD biedt een overzicht van good practices die de moeite van navolging waard zijn en is in staat dit proes te begeleiden.

ReVoT is een Erasmus+ KA2 Exchange Project

Projectmeeting in 
Utrecht   >>>>>>>>>>>>>>>> 

en in
<<<<<<<<<<<<<<<<Hannover


Motivation Movie 50+

MM50+ is een project waarin we met Poolse en Catalaanse collega's een film maken om ouderen te stimuleren te blijven leren en zo te participeren in de samenleving. Gesprekken met ouderen en hun educatieve begeleiders in 3 landen. 

De 40 minuten durende film komt in 2019 beschikbaar en is via PiD verkrijgbaar.


Opnames in Barcelona


Buurtparticipatie Academie
PARTICIPATION IN THE NEIGHBOURHOOD
PiD offere at request a neighbourhood participation academy  which  result in a certificate for participation coach responsibile for intercultural communication and the qualtiy of the living environment.

PID hanteert het concept van de Buurtparticipatie Academie om te werken aan empowerment programma’s ten behoeve van burgers.  

Na afronding van de Buurt Participatie Academie krijgen de deelnemers de functie als participatiecoach ten behoeve van buurt- wijkvernieuwing.

De volledige leergang duurt een jaar en bestaat uit drie trajecten die ook afzonderlijk te volgen zijn:
- woonatelier traject (10 bijeenkomsten)
- traject woonadviseur/woonconsultent (8 bijeenkomsten)
- traject participatiecoach (10 bijeenkomsten

The complete training takes a year and consists of three courses that can also be followed separately:
- living atelier trajectory (10 meetings)
- residential advisor / residential consultant (8 meetings)
- route participation coach (10 meetings)

Leergang Financieel Beheer
FINANCIAL MANAGEMENT TRAINING
PiD offers at request a financial management course for migrant- and aslylseekers organisations, because they easily got in troubles with in asnwering the rules of public money.Migranten- en vluchtelingenorganisaties doen steeds vaker een beroep op lokale subsidies en/of  bijdragen uit fondsen.  De ervaring leert echter dat men nog weleens in moeilijkheden komt met zaken als de financiële administratie, het beheer en de verantwoording. Daarom heeft PiD de leergang financieel beheer ontwikkeld.  De leergang duurt een half jaar en bestaat uit twee eendaagse en twee tweedaagse bijeenkomsten en de nodige huiswerkopdrachten.
Prijs per deelnemer € 800,--. Minimum aantal deelnemers: 8
Het is mogelijk vanuit je organisatie per deelnemend individu een tegemoetkoming van de kosten aan te vragen bij het Oranjefonds. 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint