Education as powerful weapon to change the world                                      ​- Nelson Mandela               

Participation in Diversity​​

PID

Onze missie is de maatschappelijke participatie van migranten, vluchtelingen en asielzoekers te bevorderen.    Wij doen dit door projectmanagement, advies en training, workshops, publiek debat en Europese uitwisseling.

MISSION STATEMENT

Endorsement of social participation

of migrants, refugees and asylumseekers

through

project management, training and consulting

workhop and public debate

European exchange 


The foundation was founded in 2011 by trainers and advisors who previously worked for national education and training organisations and who were forced to start for themselves when the government stopped the subsidy: Rein Sohilait, Dogan Soykan, Adiep Autar, and Jumbo Klercq. 

De stichting is in 2011 opgericht door trainers en adviseurs die voorheen bij landelijke vormings- en trainingsorganisaties werkten en die gedwongen wrden voor zichzelf te beginnen toen de overheid de subsidie stopzette.: Rein Sohilait, Dogan Soykan, Adiep Autar, en Jumbo Klercq.

PROJECT OVERVIEW

PROJECTGOVERZICHT

Covid-19 Youth Theater  - CYT                                         

CYT is een Erasmus= jeugdproject dat tot doel heeft sleutelcompetenties en vaardigheden van kansarme jongeren te verbeteren, in het bijzonder door de ontwikkeling van hun creativiteit, expressie door woord en gebaar, muziek en dans. Jongeren tussen 14- 25 jaar hebben meegewerkt om een theatervoorstelling te bedenken en uit te voeren over hoe zij het coronatijdperk beleven. Dit gebeurde in 5 verschillende landen: Polen, Roemenië, Griekenland, Cyprus en Nederland. Naast de voorstellingen en video's daarvan levert het project materiaal op voor jongerenwerkers en educatief werkers die met theater willen gaan werken. CYT is gestart in 2021 en loopt tot maart 2023.Meer lezen....

DivCap is een project waarbij organisaties in de volwasseneneducatie nieuwe inzichten krijgen in het succesvol omgaan met diversiteit. Er is een methode ontwikkeld om educatieve organisaties door te lichten en tot aanbevelingen voor verbetering te komen.

DivCap is een Eramus + strategisch partnerschap project en loopt tot juni 2021.

Meer lezen....

MM50+ is een project waarin we met Poolse en Catalaanse collega's een film gemaakt hebben om ouderen te stimuleren te blijven leren en zo te participeren in de sam​enleving. Gesprekken met ouderen en hun educatieve begeleiders in 3 landen. Het project is afgerond in 2020.

De 40 minuten durende film komt in 2020 beschikbaar en is via PiD verkrijgbaar.

Meer lezen....

In november 2016 zijn we het project "Refugees in vocational training - RevoT" gestart, gefinancierd door de Europese Unie onder Erasmus+. In de herfst van 2018 is het project afgerond met een publicatie.

ReVoT richt zich op het verbeteren en uitbreiden van de activiteiten die worden ondernomen voor de integratie van vluchtelingen. 

PiD biedt een overzicht van good practices die de moeite van navolging waard zijn en is in staat dit proces te begeleiden.

Meer lezen....


L2L4AR is een project over leren leren waarin materiaals is ontwikkeld voor het werken met vroegtijdige schoolverlaters om hen weer te stimuleren om verder te leren {op wat voor manier dan ook). Leren leren is één van de acht sleutelcompetenties gedefinieerd in het Europese Framework of Key Competencies in 2006.

L2L4AR was een Grundtvig Learning Partnership Project en werd uitgevoerd van 2014-2016.

Meer lezen....