Participatie in Diversiteit  - Education as powerful weapon to change the world -Nelson Mandela
PiD

Onze MISSIE is de participatie van migranten in de brede zin te stimuleren en te bevorderen door  lokaal en nationaal activiteiten van hun organisaties te ondersteunen. Wij doen dit door projectmanagement, advies en training en Europese uitwisseling. Wij richten ons op lokale overheden, welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en wijkorganisaties.  

PiD werkt met kwetsbare groepen in gezinseducatieprojecten rond thema’s als goed ouderschap en rechten van het kind, in projecten ter bestrijding van huiselijk en/of eergerelateerd geweld, in projecten ouderparticipatie op school en in woon- en buurtprojecten. 
PiD  ondersteunt landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun aanbod en diensten mbt interculturele vaardigheden, dialoog, multiculturele uitwisseling en samenwerking en andere diversiteitvraagstukken. 
Desgevraagd is PiD behulpzaam bij het geven van workshops of het leiden van een publiek debat.

PiD  is een samenwerking tussen CultConExMulti Elan Interculturele ExpertiseKoemaradvies en The Elephant Learning in Diversity. De stichting is in 2011 opgericht door vijf trainers en adviseurs die voorheen bij landelijke vormings- en trainingsorganisaties werkten: Rein Souhilait, Dogan Soykan, Adiep Autar, Fethi Killi en Jumbo Klercq. 


PiD participeert  van 2013-2015 in het Europese Grundtvig Learning Partnership project L2L4AR. Centraal staat de sleutelcompetentie "leren leren"  voor jongeren die opnieuw een opleiding moeten volgen om meer kansen op de arbeidsmarkt te creëren.
Lees meer.....

SAMENWERKING         
Neem vrijblijvend contact met ons op. Op basis van een nader gesprek  ontwikkelen wij een maatwerkoplossing, waarbij we gebruik maken van verschillende succevolle en vertrouwde concepten.  Verder leveren wij u de juiste (c0mbinatie) professionals bij uw vraagstuk. Desgewenst denken wij mee over de financiering van uw project. Wij willen graag uw vertrouwen winnen door u een professionale dienstverlening aan te bieden.


VERDER CONTACT?
VRAGEN.....
Formuleer hier uw vraag
Wilt u
Telefonisch contact
Een mondelinge afspraak
Email contact
Regelmatige informatie per email
Uw voorkeursdatum
Uw voorkeurstijd
Uren
 
 : 
Minuten
                                                     
                              

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint